Webhotelltjenesten er lagt ned fra 01.08.19 som tidligere varslet. Eier kan kontakte cloudservicedesk@evry.com eller +47 23 26 13 96 for henvendelser rundt dette.

The webhotel service is discontinued from 01.08.19 as previously notified. Owner may contact cloudservicedesk@evry.com or +47 23 26 13 96 for inquiries regarding this.

-EVRY